Rodanthe Decoratie Webshop voor leuke cadeautjes

Telefoon: 06 28 777 578

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:Rodanthe Decoratie.
Website: https://www.rodanthedecoratie.nl
Inschrijfnummer KvK: 16048660
BTW-nummer: NL149748036B02

2. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

  7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site
  • Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: Uw gegevens worden doorgegeven aan onze distributeurs voor het verzenden van uw bestelling. Verder worden uw gegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

  8. Veiligheid opslag van gegevens

   Veiligheidscriteria

  • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

  9. Toegang tot uw gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

  10. Contact

  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen:

  • Op het volgende e-mailadres: info@rodanthedecoratie.nl
  • Op het volgende telefoonnummer: +31 (0) 6 28 77 75 78
  • Op het volgende adres: Bergstraat 27 5427EA Boekel

   

  Dit privacy beleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

  Cookiebeleid

  Rodanthe Decoratie maakt gebruik van tijdelijke Cookies, zogenaamde sessiecookies en geen permanente cookies. Hierin worden tijdelijk uw gegevens opgeslagen voor verwerking in het winkelmandje en de door u gekozen producten voor de totale afhandeling van uw bestelling. Rodanthe Decoratie gebruikt onder geen beding uw cookie gegevens voor uw surfgedrag, reclame doeleinden etc.

  Rodanthe Decoratie maakt gebruik van functionele - Cookies die ervoor zorgen dat de site van Rodanthe Decoratie naar behoren functioneert.

  Rodanthe Decoratie gebruikt cookies voor:
  • Het onthouden van producten die u aan uw winkelmandje toevoegt tijdens het online winkelen op onze site.
  • Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen.
  • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld de door u ingevulde gegevens bij een online bestelling.
  • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, het gewenste aantal, te tonen zoekresultaten, etc.
  • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.